Naše služby

Našim klientom zabezpečíme kompletný, pohodlný a hlavne bezpečný prevod nehnuteľnosti, vrátane katastra nehnuteľností. Hypotekárny špecialisti pripravia komplexné riešenia pre kúpu nehnuteľnosti. Zabezpečíme právnu ochranu pri rokovaniach prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. Martin Dianiška - advokát so sídlom v B.Bystrici.

  • Vypracovanie kúpno – predajnej zmluvy
  • Vypracovanie nájomných zmlúv
  • Vypracovanie rezervačnej zmluvy
  • Odovzdávacie – preberacie protokoly
  • Vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • Vypracovanie zmien údajov do katastra nehnuteľností
  • Vypracovanie iných úkonov, potrebných pre kataster nehnuteľností
  • Overenie podpisov
  • Vypracovanie znaleckého posudku